Nasze biuro wykonuje inwentaryzacje wszelkiego typu obiektów budowlanych. Cel i zakres inwentaryzacji jest każdorazowo indywidualnie ustalany z zamawiającym.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz pomiarów sporządzamy opis obiektu, plany w postaci dokumentacji rysunkowej oraz, jeśli to konieczne, opracowujemy opinie lub ekspertyzy o stanie technicznym budynku.

Wykonanie inwentaryzacji jest niezbędne przed wszelkimi planowanymi modernizacjami...

Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane

WIĘCEJ

Opracowanie projektu indywidualnego jest niezbędne dla inwestycji takich jak przebudowy, rozbudowy i wszelkiego rodzaju zmiany w obiektach już istniejących oraz dla obiektów nietypowych z uwagi na ich funkcję, warunki lokalizacji działki, wymagania i oczekiwania  inwestora.

W budownictwie jednorodzinnym istnieje możliwość skorzystania z  szerokiej  oferty projektów typowych. Dla inwestorów jest to duże ułatwienie w poszukiwaniu wymarzonego domu.

Projekty indywidualne

WIĘCEJ

Nasza pracownia oferuje sprzedaż typowych  projektów w cenach katalogowych, bez dodatkowych opłat,  równocześnie zapewniając fachowe doradztwo techniczne oraz wykonanie adaptacji do warunków lokalnych konkretnej działki.

Decydując się na korzystanie z usług naszego biura dajemy gwarancję wyboru odpowiedniego projektu zgodnego z miejscowymi warunkami zabudowy oraz takiego którego dostosowanie do Państwa oczekiwań, będzie możliwe i optymalne pod względem finansowym.

Adaptacje i sprzedaż projektów typowych

WIĘCEJ

Nasze biuro posiada bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorujących prace budowlane, zarówno na stanowisku Kierownika Budowy jak i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Powierzając przedstawicielowi firmy funkcję Kierownika Budowy zapewniamy kontrolę nad poprawnością wykonania i odbiór wszystkich planowanych robót budowlanych na każdym etapie budowy oraz weryfikację stosowanych materiałów i rozwiązań tak, aby uniknąć niekorzystnych dla inwestora sytuacji.

WIĘCEJ

Przed przystąpieniem do prac projektowych dotyczących zmian w istniejących obiektach (przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania)  wymagane jest wydanie opinii lub sporządzenie ekspertyzy o stanie technicznym obiektu, dotyczy to szczególnie obiektów wieloletnich.

Opinie o stanie technicznym obiektu powstają na podstawie oględzin, istniejącej dokumentacji obiektu i przeprowadzonej inwentaryzacji. 

WIĘCEJ

Przeprowadzamy wymagane Prawem Budowlanym okresowe kontrole stanu technicznego budynków, zakładamy i prowadzimy książki obiektów budowlanych.

Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych należą do obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Wynikają one z nadrzędnego obowiązku użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym...

WIĘCEJ

Dla inwestorów chcących poznać przewidywany koszt planowanej inwestycji oferujemy opracowanie kosztorysów i wycen budowlanych.

W zależności od etapu realizacji inwestycji, zakresu i szczegółowości opracowania sporządzamy:

  • przedmiary, obmiary robót (zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej);

  • kosztorysy: inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, zamienne.

WIĘCEJ

Istniejące budynki mogą odzyskać dawną świetność oraz zwiększyć swoją wartość rynkową dzięki renowacji elewacji, a dodatkowe docieplenie budynku oraz uszczelnienie przegród zewnętrznych (ściany, dach/stropodach, okna, drzwi) pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem i zużyciem energii.

Szukanie przez administratorów i właścicieli budynków sposobów ograniczenia kosztów eksploatacji jest w ostatnich latach zjawiskiem bardzo powszechnym. 

WIĘCEJ

Od 1 stycznia 2009  świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla większości nowopowstałych obiektów budowlanych oraz  budynków istniejących, w których charakterystyka energetyczna uległa zmianie w wyniku przeprowadzonych modernizacji.

Certyfikat określa zapotrzebowanie na energię wynikającą z użytkowania budynku i jest nieodzownym elementem projektu budowlanego.

 

WIĘCEJ

Podejmiemy się wykonania części konstrukcyjnej projektu obiektów mieszkaniowych/hotelowych/biurowych i  przemysłowych począwszy od koncepcji, poprzez projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz zmiany na budowie. Dotychczas zdobyte doświadczenie pozwala nam realizować duże i skomplikowane architektonicznie projekty, gwarantując dobrą koordynacje poszczególnych branż projektowych, wysoką jakość dokumentacji oraz terminowość.

 

Projekty konstrukcji

WIĘCEJ

Copyright 2020| Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

43-190 Mikołów

ul. Wyzwolenia 27/213

tel. +48 695 527 343

biuro@projektstruktura.pl

NIP: 635-178-07-07

ADRES

MENU

LOKALIZACJA