Copyright 2020| Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

43-190 Mikołów

ul. Wyzwolenia 27/213

tel. +48 695 527 343

biuro@projektstruktura.pl

NIP: 635-178-07-07

ADRES

MENU

LOKALIZACJA

Nasze biuro oferuje sprzedaż typowych  projektów w cenach katalogowych, bez dodatkowych opłat,  równocześnie zapewniając fachowe doradztwo techniczne oraz wykonanie adaptacji do warunków lokalnych konkretnej działki.

 

Decydując się na korzystanie z usług naszego biura dajemy gwarancję wyboru odpowiedniego projektu zgodnego z miejscowymi warunkami zabudowy oraz takiego którego dostosowanie do Państwa oczekiwań, będzie możliwe i optymalne pod względem finansowym.

 

Adaptacja projektu typowego jest konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę, dlatego projekt typowy należy dostosować do wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, oraz warunków dla konkretnej lokalizacji działki.

Projekty typowe to nie tylko domy jednorodzinne. W naszej ofercie znajdują się również gotowe projekty domów letniskowych, budynków usługowych,  gospodarczych, inwentarskich oraz garaży.  

 

Rozpoczęcie budowy to długotrwały proces którego ważnym elementem jest przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów formalno – prawnych pozwalających na uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Korzystając z porad naszych doświadczonych projektantów unikną Państwo dodatkowych problemów na etapie zdobywania wymaganych warunków i uzgodnień.

 

ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO POLEGA NA:

 • sprawdzeniu zgodności projektu z Warunkami Zabudowy lub Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego;
 • zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
 • sporządzeniu Projektu Zagospodarowania Terenu;
 • adaptacji projektu do warunków geotechnicznych gruntu oraz stref klimatycznych występujących w danej lokalizacji działki;
 • wykonaniu projektu przyłączy lub instalacji zewnętrznej na terenie działki do obiektu zgodnie z warunkami technicznymi gestorów sieci;
 • wprowadzeniu do projektu zmian wg ustaleń z inwestorem;
 • sporządzeniu planu BIOZ;
 • przygotowaniu oświadczenia projektantów adaptujących o kompletności i zgodności projektu budowlanego z przepisami prawa budowlanego oraz polskimi normami;
 • skompletowaniu projektu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
 • przygotowanie dokumentacji do Zespołu Dokumentacji Projektowych.

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO WYKONANIA ADAPTACJI PROJEKTU:

 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy;
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów;
 • potwierdzenie dostępu działki do drogi publicznej;
 • mapa do celów projektowych w skali 1:500;
 • warunki przyłączenia do sieci energetycznej;
 • warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • warunki przyłączenia do sieci gazowej;
 • badanie geotechniczne gruntu.

 

 

PROJEKT TYPOWY I WPROWADZENIE ZMIAN

Wprowadzenie zmian w projekcie typowym jest możliwe, jednak należy pamiętać że decyzje z tym związane powinny być dobrze przemyślane. Pozwala to uniknąć dodatkowych kosztów w trakcie budowy oraz niepotrzebnych problemów w trakcie użytkowania domu. Na tym etapie bardzo przydatnym może okazać się nasz projektant, który pomoże Państwu wybrać najlepsze rozwiązanie dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Doświadczeni projektanci naszego biura dbają o to aby proponowane zmiany były idealnie opracowane pod kątem Państwa oczekiwań, technicznych rozwiązań oraz opłacalności wykonania.

 

Zmiany mogą dotyczyć funkcjonalności, wyglądu, zastosowanej technologii wykonania lub specjalistycznych rozwiązań. Najczęściej wprowadzane zmiany to zmiana wysokości ścianki kolankowej, zmiana kąta nachylenia dachu, zmiana sposobu ogrzewania, czy też zmiana technologii wykonania stropu i ścian zewnętrznych. W zależności od indywidualnych wymagań i możliwości działki możliwe jest poszerzenie lub zwężenie części budynku lub zmiana wielkości i rozmieszczenia okien.

 

Wprowadzone zmiany w projekcie typowym muszą być zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa budowlanego. Nasze wieloletnie doświadczenie w projektowaniu z pewnością okaże się przydatne przy wprowadzaniu zmian, czyniąc projekt dokładnie dopasowanym do Państwa indywidualnych potrzeb.

 

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Przed przystąpieniem do budowy domu konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz jej uprawomocnienie się. Droga do jego uzyskania jest dosyć długa, dlatego dobrze jest podjąć pewne działania znacznie wcześniej. Uzyskiwanie niezbędnych dokumentów może trwać dłużej niż planowaliśmy, co  może przedłużyć czas do rozpoczęcia budowy.

 

Ważne jest, aby nasze decyzje były dobrze przemyślane i zaplanowane,  dlatego warto skorzystać z porad doświadczonego projektanta, który sprawnie pomoże Państwu w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Nasz zespół jest do tego w pełni przygotowany, a nasza długoletnia praktyka z pewnością ułatwi Państwu osiągnięcie upragnionego celu, jakim jest rozpoczęcie budowy wymarzonego domu.

 

KLUCZOWE ETAPY PROCESU UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ:

 

1. DZIAŁKA BUDOWLANA

Przy zakupie działki należy pamiętać, że jej wielkość, kształt oraz kierunki świata, w których są skierowane granice działki mają zasadniczy wpływ na wygląd i rozmiar domu, jaki będzie można na niej wybudować.

 

2. WARUNKI ZABUDOWY

W przypadku gdy działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego projekt należy dostosować do określonych w nim warunków. Jeśli  działka nie posiada miejscowego planu wówczas konieczne staje się złożenie wniosku do Urzędu Gminy o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy.

 

3. PROJEKT DOMU

Wybierając projekt domu należy zwrócić szczególną uwagę na wytyczne zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkach Zabudowy.

 

4. WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA MEDIÓW

Do dostawców mediów należy wystąpić z wnioskami (energia elektryczna, woda i kanalizacja, gaz) o wydanie warunków technicznych dotyczących przyłączenia i zapewnienia mediów.

 

5. MAPA W SKALI 1:500 DO CELÓW PROJEKTOWYCH

W celu wykonania projektu zagospodarowania terenu niezbędna będzie mapa do celów projektowych. Polecany przez nas geodeta wykona dla Państwa mapę do celów projektowych w  atrakcyjnej cenie.

 

6. BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU

Badania te powinno się wykonać, by budynek został bezpiecznie posadowiony na gruncie. Polecany przez nas geolog wykona dla Państwa badania gruntu w atrakcyjnej cenie.

 

7. UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZJAZDU

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzgodnić z zarządcą drogi sposób skomunikowania działki z drogą publiczną i uzyskać warunki na lokalizację zjazdu. U nas przygotowanie dokumentów do uzgodnienia w cenie adaptacji.

 

8. WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI ROLNEJ

W przypadku gdy przedmiotową działkę stanowią grunty klasy RI, RII lub RIII należy uzyskać decyzję dotyczącą wyłączenia części działki z produkcji rolniczej tzw. „odrolnienie”. Na Państwa życzenie przygotowujemy stosowne opracowanie do wykonania „odrolnienia”.

 

9. ZMIANY W PROJEKCIE (OPCJONALNE)

Po analizie projektu typowego, na życzenie Inwestora i po konsultacji z nim nanosimy możliwe do wprowadzenia zmiany.

 

10. ADAPTACJA PROJEKTU

Adaptacja projektu jest konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę. Polega ona na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu działki i zewnętrznych instalacji, w sposób odpowiadający wymogom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Adaptacja i sprzedaż projektów typowych

WRÓC OFERTY GŁÓWNEJ